<
>

Culoarea în fotografie

Pentru un fotograf, culoarea reprezintă o opţiune de lucru. Fotografia ca instrument şi mijloc de interpretare şi redare a realităţii, dintr-un punct de vedere obiectiv sau subiectiv, exprimă realitatea aşa cum este ea percepută.

Ochiul uman "vede" mediul înconjurător în culori, revelate prin influenţa luminii. Deşi pot exista determinări fizice unice (lumina unei zone geografice fiind aceeaşi pe întreg cuprinsul său), oamenii pot percepe diferit culorile, adevărul cromaticii unui obiect sau situaţii fiind relativ. Ochiul şi mintea (prin privire şi decodificare) au tendinţa de a echilibra şi completa prin analogie şi substituire: o fotografie alb-negru poate fi percepută prin culoarea pe care o exprimă (sugerează) situaţia, aşa cum o imagine excesiv de colorată va fi condusă mental, prin eliminare, spre o percepţie cvasi-monocromă.

Utilizarea culorii poate constitui un artificiu subtil care, bine controlat, sporeşte calităţile vizuale ale unei imagini. Pentru un fotograf, culoarea reprezintă o opţiune de lucru. Fotografia ca instrument şi mijloc de interpretare şi redare a realităţii, dintr-un punct de vedere obiectiv sau subiectiv, exprimă realitatea aşa cum este ea percepută. Tehnologia a adus culoarea într-un domeniu născut din reacţii chimice provocate de lumina, fotograful păstrându-şi libertatea de a utiliza mediul monocrom sau color pentru a-şi exprima produsul vizual. Nu în cele din urmă, scopul utilizării imaginii este acela care determină opţiunea pentru mediul de lucru cromatic. Parcurgând strada eminamente gri, de exemplu, punctele de culoare - accentele, devin repere care deshid calea gestului fotografic. Din contră, imaginea unui obiect excesiv de colorat poate impune o tratare controlată cu instrumente specializate la faţa locului sau o editare ulterioară. Prezenţa culorilor permite minţii să discearnă într-un alt plan potenţialul unei scene, tratarea ei în alb-negru venind doar în întâmpinarea esenţializării cadrului: altceva devine important în acel moment, ceva ce ţine de desfăşurarea intrinsecă a cadrului şi mai puţin de accente de pe suprafaţa sa.
Culoarea vine aşadar în întâmpinarea redării fidele a situaţiei sau obiectului fotografiat, aşa cum există el în realitate, la suprafaţa de contact cu privirea.

Provocarea pe care o aduce cu sine interpretarea şi redarea realităţii fotografiate se delimitează de fotografia ca gest artistic, fiind mai degraba expresia specializată a unui anumit domeniu vizual. Culoarea se bucură de o abordare contemporană pe o scară largă întrucât imaginile color, ca şi limbaj universal, sunt mai uşor de perceput şi de înţeles chiar şi de către un ochi "neantrenat", afirmarea mesajelor vizuale făcând apel la aceste mijloace pentru a-şi atinge ţinta mai rapid şi mai eficient. În acest sens fotografia de produs are scopul de a prezenta cât mai fidel caracteristicile obiectului, chiar de a-l flata, cromatica acestuia fiind definitorie pentru expresia sa vizuală (culorile primare fiind aici preferate).

O caracteristică a fotografiei este aceea că aduce cu sine o perspectivă critică asupra cromaticii evidenţiate prin imagine. Dacă pictorul îşi produce singur culoarea, dacă arhitectul poate alege culorile utilizate pentru a exprima clădirea în funcţie de criterii bine stabilite, fotograful şi fotografia să le inregistreaze, mediul de lucru reprezentând sintetic "ceea ce se vede". Aici, fotograful este acela care decide cum, cât şi în ce fel culorile care descriu mediul/obiectul fotografiat se vor reuni armonios într-o imagine echilibrată din punct de vedere cromatic. Concepte ca "accent", "gama", "nuanţe", "dominanta cromatică" pot fi privite din punct de vedere al modului în care culoarea structurează şi determină construcţia cadrului. De asemenea, naturaleţea, strălucirea şi saturarea culorii sunt elemente care contribuie decisiv la conturarea imaginii, fiind variabile controlabile în procesul de redare a subiectului.

Deşi culoarea este accesibilă astăzi oricărui mediu de lucru vizual, o adevărată "simfonie" cromatică se poate obţine doar prin controlul şi dozarea echilibrată a unei game complexe de factori, aşa cum muzica nu este doar rezultatul unei simple suprapuneri de sunete, sporind astfel calitatea expresiei obiectului în ansamblul său.

 sfaturi
utile

Aici vei găsi o mulțime de sfaturi utile și idei despre ce trebuie să faci când te apuci de treabă.

afla mai multe
de ce
savana?

10 motive pentru care savana este cea mai performantă vopsea din România.

afla mai multe