Măsuri de securitate şi prim ajutor pentru manipularea materialelor folosite la decorarea suprafeţelor locuibile

• protecţia respiratorie: ventilarea spaţiului de lucru;
• protecţia mâinilor: mânuşi de protecţie confecţionate din cauciuc natural. Foloseşte şi creme de protecţie a pielii înainte de începerea lucrului;
• protecţia ochilor: ochelari de protecţie;
• protecţia pielii şi a corpului: îmbrăcăminte care protejează pielea în întregime (cu maneci lungi şi pantaloni lungi) conform cerinţelor de protecţie a muncii;


Măsuri de prim ajutor
• inhalarea produselor pe bază de solvent: transportaţi victima la aer curat şi dacă este cazul i se va face respiraţie artificială. La pierderea cunoştinţei se apelează la medic;
• contact cu pielea: se îndepărtează îmbrăcămintea contaminată. Se spală bine pielea cu apă şi săpun sau se utilizează un produs de curaţare a pielii atestat. Se spală şi se curăţă îmbrăcămintea şi încălțămintea înainte de refolosire şi se vor purta mănuşi de protecţie;
• contact cu ochii: se îndepărtează lentilele de contact dacă este cazul, pleoapele se ţin deschise şi se spală cu jet puternic de apă cel puţin 15 minute inclusiv sub pleoape. Dacă iritarea ochilor persistă este nevoie de asistenţă medicală!
• ingestie: nu se provoacă voma! Se spală gura cu multă apă. Transportaţi victima la aer curat. Se păstrează căile respiratorii libere. Este nevoie de asistenţă medicală de urgenţă!

În plus, la utilizarea produselor pe bază de solvent trebuie să ai în vedere:

      • Prevenirea incendiilor şi exploziilor:
        - Depozitarea se face în containere închise etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de căldură sau aprindere.
       - Fumatul este strict interzis!
       - Este interzisă golirea recipienţilor cu dispozitive sub presiune!
    • Măsuri de combatere a incendiilorȘ
       - Mijloace adecvate de stingere: CO2, pulbere chimică, nisip, spumă mecanică.
       - Mijloace de stingere care NU trebuie folosite din motive de siguranţă: apă (jet compact, jet pulverizat).

 sfaturi
utile

Aici vei găsi o mulțime de sfaturi utile și idei despre ce trebuie să faci când te apuci de treabă.

afla mai multe
de ce
savana?

10 motive pentru care savana este cea mai performantă vopsea din România.

afla mai multe